Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych przez
zakład elektroenergetyki "ELTEL" Henryk Piech
w latach 1993 ... 2002 dla:
w 2003 r.

TBS Kraków

Kraków
Śliwkowa 6

Blok mieszkalny
 • Wykonanie kablowej linii zasilającej
 • Wykonanie instalacji elektrycznych
od 2002 r. do 2003 r.

Sobiesław Zasada Ltd.
Sp. z o.oo

Zasada Kompleks Katowice


Katowice
Al. Roździeńskiego 188 B
 • Instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych, siły
 • Instalacje teletechniczne
 • Rozdzielnice nn
w 2002 r.

SPOZ Szpital Uniwersytecki

Kraków
ul. Kopernika 36


Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii

Kraków
ul. Śniadeckich 2
 • Wymiana wewnętrznych linii zasilających
 • Rozdzielnice nn
 • Wykonanie instalacji elektrycznych OIOM
w 2002 r.

Szpital Specjalistyczny
im.Dr J.Babińskiego
SPOZ


Kraków
ul. Babińskiego 29

Budynki mieszkalne i pawilony szpitalne
 • wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej
w 2002 r.

"TALBUD-A" s.c.

Skawina
ul. Tyniecka 92A

Zakład Produkcyjny
 • Linia napowietrzna SN dł. 30 m z odłącznikiem
 • Stacja transformatorowa napowietrzna STSpb 15/0,4 kV, 160 kVA
 • Linia napowietrzna nn dł. 300 m
w 2001 r.

BROKER FM" S.A.

Warszawa
ul. Twarda 30

"Park Turystyki i Rozrywki"

Nieporaz
Gmina Alwernia
 • Nadzór inwestorski robót elektrycznych
 • Wykonanie kablowych linii zasilających nn (tzw. bypass)
 • Wykonanie instalacji elektrycznych
w 2001 r.

PPU "TEXBUD"

Kraków
ul. Supniewskiego 9

HOTEL "SECESJA"

Kraków
ul. Paulińska 24
 • Opracowanie projektu i wykonanie instalacji elektrycznych w nowo wybudowanym obiekcie 5-piętrowym w zakresie:
     o instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych, siły, klimatyzacji
     o wewnętrzne linie zasilające
     o rozdzielnice nn
     o złącze kablowe z układem pomiarowym
w 2001 r.

F.H."OLIMAR";

Kraków
ul. Zawiła 65e

Zakład Produkcyjny

Wieliczka
ul. Jedynaka 8
 • Opracowanie projektu i wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie:
     o złącze kablowe z układem pomiarowym
     o wewnętrzne linie zasilające
     o rozdzielnica główna
     o instalacja siły
     o instalacja oświetlenia
w 2000 r.

Poszukiwania Nafty i Gazu
Sp. z o.o


Kraków
ul. Lubicz 25

Stacja transformatorowo-rozdzielcza nr 2173.

Kraków
ul. Sołtysowska 25a
 • Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kV w zakresie:
     o wymiana transformatora z 400 kVA na 630 kVA
     o wymiana rozdzielnicy głównej nn
     o modernizacja pola pomiarowego 15 kV
     o modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego
od 1998 r. do 2000 r.

Poszukiwania Nafty i Gazu
Sp. z o.o


Kraków
ul. Lubicz 25

HOTEL "ORIENT"

Kraków
ul. Sołtysowska 25b
 • Projekt i wykonanie instalacji elektrycznych w nowowybudowanym obiekcie 3-piętrowym w zakresie:
     o instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych, siły, klimatyzacji
     o wewnętrzne linie zasilające
     o rozdzielnice nn
     o zewnętrzne linie zasilające
w 1998 r.

Philip Morris Polska S.A.

Kraków
Al. Jana Pawła II 196

Ośrodek komputerowy
 • Opracowanie projektu i wykonanie instalacji elektrycznych:
     o agregatu prądotwórczego o mocy 40 kVA.
     o zasilacza UPS o mocy 20 kVA
     o instalacja siły urządzeń komputerowych
w 1998 r.

Straż Miejska Miasta Krakowa
Budynek administracyjno-biurowy


Kraków
ul. Dobrego Pasterza 117
 • Opracowanie projektu i wykonanie :
     o instalacji elektrycznych agregatu prądotwórczego o mocy 13 kVA.
     o instalacji oświetlenia awaryjnego
     o instalacji gniazd wtyczkowych rezerwowanych
od 1997 r.do 1998 r.

Geofizyka Kraków Sp. z o.o.

Kraków
ul. Łukasiewicza 4

Budynek administracyjno-biurowy

Kraków
ul. Łukasiewicza 3

Opracowanie projektu i wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznych w:
 • Przyłącza kablowe budynku
 • Wymiana rozdzielnic głównych
 • Wymiana wewnętrznych linii zasilających
 • Instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych
 • Instalacja siły urządzeń klimatyzacyjnych
 • Instalacja gniazd wtyczkowych sieci komputerowej
w 1997 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera

Kraków
os. Złotej Jesieni 1
 • modernizacja rozdzielnicy głównej zasilania rezerwowego szpitala
 • montaż instalacji elektrycznych agregatu prądotwórczego o mocy 630kVA
 • wykonanie kablowych linii zasilających zasilania rezerwowego
od 1993 r. do 2000 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Kraków
ul. Prądnicka 80

Nadzór inwestorski robót elektrycznych obejmujących:
 • Główna Stacja Transf.-rozdzielcza 15/0,4 kV o modernizacja pól odpływowych 15 kV do stacji transf.-rozdz. szpitala
     o modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej
 • Stacje transformatorowo-rozdzielcze 2x630kVA, 15/0,4kV - szt. 3
     o wymiana kablowych linii zasilających 15 kV
     o wymiana mostów szynowych
     o wymiana rozdzielnic niskiego napięcia
 • Klinika Kardiochirurgii Ośrodek, Diagnostyczno-Rehabilitacyjny, Przychodnia Centralna
     o linie kablowe zewnętrzne nn
     o rozdzielnice główne i piętrowe
     o instalacja oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego
     o instalacja gniazd wtyczkowych: ogólnych, sieci komputerowej
     o instalacja siły urządzeń medycznych
     o instalacja 2 systemów zasilania bezprzerwowego UPS o mocy 3x60kVA

Projekt i wykonanie strony: PrusDawid@gmail.com