Oferujemy usługi:
 • Doradztwo techniczne
 • Kosztorysy
 • Projektowanie
 • Pomiary ochronne
 • Montaż
 • Nadzór inwestorski
 • Stały serwis

W zakresie niskoprądowych instalacji:
 • Telefonicznych
 • Sieci komputerowych
 • Telewizyjnych
 • Monitoringu (kamery)
 • Alarmowych przeciwwłamaniowych
 • Domofonowych
 • Przeciwpożarowych SAP i DSO
W zakresie instalacji, sieci i innych urządzeń:
 • instalacje elektryczne
 • UPS prostowniki akumulatory
 • baterie kondensatorowe
 • urządzenia oświetleniowe
 • sieci oświetlenia ulicznego
 • linie napowietrzne
 • linie kablowe
 • stacje elektroenergetyczne
 • transformatory
 • zespoły prądotwórcze
 • instalacje odgromowe, uziemiające

Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji.

Projekt i wykonanie strony: PrusDawid@gmail.com