Zakład Elektroenergetyki "ELTEL" w Krakowie jest firmą prywatną z pełną odpowiedzialnością cywilną właściciela. Właścicielem jest mgr inż. Henryk Piech.
Zakład prowadzi działalność gospodarczą od 1992 roku.

Firma "ELTEL" oferuje usługi w zakresie:

  • Prace budowlano-montażowe, remontowe, pomiarowo-kontrolne instalacji elektroenergetycznych
  • Sporządzanie projektów instalacji elektrycznych i sieci elektrycznych do 15 kV
  • Kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji elektrycznych i sieci elektrycznych do 15 kV
  • Ocenianie i badanie stanu technicznego w/w instalacji.
więcej

Zalecaną formą usług jest wykonawstwo robót elektrycznych budowlano-montażowych od etapu projektowego aż do uruchomienia instalacji. W tego rodzaju kompleksowej realizacji eliminuje się nieporozumienia na linii projektant i wykonawca oraz określa się w sposób jednoznaczny odpowiedzialność za prawidłową realizację inwestycji.

Projekt i wykonanie strony: PrusDawid@gmail.com